Het is natuurlijk mogelijk dat een gemaakte incasso of betaal batch niet juist is. In dat geval kan de aangemaakte batch verwijderd worden.

Als er een betaal batch is gemaakt, dan wordt er een boekstuk gemaakt onder het dagboek "Betalingen onderweg".

Als er een incasso batch is gemaakt, dan wordt er een boekstuk gemaakt onder het dagboek "incasso onderweg".

In onderstaand voorbeeld gaan we een gemaakte betaal batch verwijderen.

Hiervoor ga je links in het menu naar "Geavanceerd". Omdat er zojuist een betaal batch is gemaakt, kies je voor "Betalingen onderweg".

Betalingen_onderweg.PNG

In het dagboek Betalingen onderweg zal een vandaag aangemaakt boekstuk staan. In dit geval 209900002. ​ ​

Betaalbatch.PNG

Vink deze boeking aan en kies bovenin via Selecteer aktie voor verwijder.
Het boekstuk zal nu worden verwijderd, waarmee direct de betaal batch is verwijderd.
De facturen die in de betaal batch waren meegenomen, zullen nu weer de status "Openstaand" hebben.

Was dit een antwoord op uw vraag?