Door naast je inkomsten ook je uitgaven in InformerOnline te registreren, heb je een aantal voordelen. Zo kan je bijvoorbeeld vanuit het BTW-overzicht niet alleen eenvoudig je aangifte omzetbelasting indienen, maar bouw je tevens een historie van je inkomsten én uitgaven op. Hierdoor kun je de prestaties van je bedrijf over verschillende periodes met elkaar vergelijken, wat waardevolle informatie oplevert voor je bedrijfsvoering.

Om een uitgave te registreren, ga je in het menu aan de linkerkant naar Uitgaven en klik je vervolgens boven het uitgavenoverzicht op de knop “Nieuw”.

Hier vul je de gegevens in zoals deze op de inkoopfactuur staan.

Wanneer alle factuurregels zijn toegevoegd, kan je vervolgens een pdf van de factuur uploaden. Hierdoor wordt alles bij elkaar gehouden en is het ook voor de accountant makkelijk te controleren wat je hebt ingevuld. Je kan het pdf-bestand uploaden door het bestand in het kader te slepen of door op de knop “Upload document” te klikken. Wanneer het bestand is toegevoegd, klik je vervolgens op de knop “Opslaan”. Er wordt een bestandsgrootte van maximaal 2MB ondersteund.

Deze uitgave is nu geregistreerd, waarna je de betaling via “Bank/Kas” met deze uitgave kunt koppelen.

Het is ook mogelijk om een inkoopfactuur te laten herkennen door Informer. Hiervoor kun je gebruik maken van de module Scan & Herken of de module HerkenRobot. Het voordeel van deze modules is dat de inkoopfactuur gedeeltelijk of zelfs volledig zal worden herkent en automatisch geboekt.

Na het inboeken van de factuur, kan er een betaling worden gekoppeld. Het koppelen van een betaling wordt uitgelegd in het help item "Hoe koppel ik een bankmutatie?".

Was dit een antwoord op uw vraag?