Met InformerOnline is het erg makkelijk om een factuur voor een levering buiten de EU te maken.
Dit help item geeft uitleg over hoe je dit goed kunt instellen.

BTW tarief activeren

Stap 1 is het activeren van het gewenste BTW tarief. Ga hiervoor naar Instellingen > BTW en kies voor Levering buiten EU. De instellingen zullen al goed staan, alleen staat deze hoogstwaarschijnlijk nog gearchiveerd. Vink Archiveer uit om gebruik te maken van dit BTW tarief.

Archiveer.PNG

Categorieën instellen

Voor het juiste gebruik van intracommunautaire levering zal er een categorie (ook wel grootboekrekeningen genoemd) aanwezig moeten zijn. Let op: Voor administraties ná 30-08-2017 is dit al aangemaakt.

8400_-_Buiten_EU.png

Factuur opstellen

Als de instellingen goed staan dan kan de factuur worden opgemaakt. Er kan op twee verschillende manieren worden gekozen voor een levering buiten de EU.

Onder het kopje BTW boven op de factuur waar ook de factuurdatum kan worden opgegeven.

Levering_buiten_EU.png

Tussen de verschillende BTW percentages.

Levering_buiten_EU_II.png

Via beide manieren komt de eerder aangemaakte categorie beschikbaar.

Omzet_buiten_EU_-_8400.png

Na opslaan zal op de factuur automatisch Levering buiten de EU staan. Op deze manier voldoet je factuur aan de eisen van de Belastingdienst.

Factuur_Levering_buiten_EU.png
Was dit een antwoord op uw vraag?