Met InformerOnline is het erg makkelijk om een factuur met intracommunautaire levering te maken.
Dit help item geeft uitleg over hoe je dit goed kunt instellen.

BTW tarief activeren

Stap 1 is het activeren van het gewenste BTW tarief. Ga hiervoor naar Instellingen > BTW en kies voor Levering binnen EU. De instellingen zullen al goed staan, alleen staat deze hoogstwaarschijnlijk nog gearchiveerd. Vink Archiveer uit om gebruik te maken van dit BTW tarief.

Archiveer.PNG

Categorieën instellen

Voor het juiste gebruik van intracommunautaire levering zullen er drie categorieën (ook wel grootboekrekeningen genoemd) aanwezig moeten zijn. Let op: Voor administraties ná 30-08-2017 is dit al aangemaakt.

Er zijn 3 categorieën nodig voor de ICP aangifte:

- Product binnen EU.
- Dienst binnen EU.
Het verschil tussen een product of dienst is niet altijd even duidelijk, maar toch is er een duidelijk verschil. Een product is iets tastbaars zoals boodschappen doen in een supermarkt.
Een dienst is iets niet tastbaars zoals je laten adviseren door je hypotheekadviseur.


- ABC levering.
Bij een ABC-levering zijn altijd ten minste 3 ondernemers uit 1 of meer landen betrokken. Bij zo'n levering verkoopt ondernemer A aan B en B verkoopt door aan C. A levert de goederen direct aan C.

Wanneer er bij BTW rubriek 3B1 wordt gekozen, kan tevens het ICP soort worden gekozen:

8300.PNG
8310.PNG
8320.PNG

Factuur opstellen

Als de instellingen goed staan dan kan de factuur worden opgemaakt. Er kan op twee verschillende manieren worden gekozen voor een intracommunautaire levering.

Onder het kopje BTW boven op de factuur waar ook de factuurdatum kan worden opgegeven.

BTW-_Intracom..PNG

Tussen de verschillende BTW percentages.

BTW_percentage_-_intracom.PNG

Via beide manieren komen de eerder aangemaakte categorieën beschikbaar.

Te_selecteren_categorie.PNG

Na opslaan zal op de factuur automatisch Intracommunautaire levering staan. Op deze manier voldoet je factuur aan de eisen van de Belastingdienst.

_4_factuur_tekst.PNG

Nadat de intracommuanautaire factuur is gemaakt moet er aan het einde van de boekingsperiode naast de gewone BTW aangifte ook een ICP aangifte worden gedaan. Binnen Informer kan gewoon de BTW aangifte worden gedaan. Mocht er een ICP aangifte nodig zijn, zal deze automatisch en direct met de BTW aangifte worden meegestuurd.

Was dit een antwoord op uw vraag?