Informer BankRobot
Mark van der Genugten avatar
Geschreven door Mark van der Genugten
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Binnen InformerOnline is het mogelijk om de bankmutaties automatisch te laten afboeken. Dit zal het verwerkingsproces van de bankmutaties aanzienlijk versnellen.

Informer BankRobot uitleg

Informer BankRobot factuur match

De bankmutaties van in- en verkoopfacturen zullen automatisch worden afgeboekt als er door de BankRobot een match kan worden gemaakt.
De BankRobot maakt een match op het factuurnummer én bedrag. Als deze 2 gegevens op het afschrift staan, dan zal BankRobot deze automatisch afboeken.
Zo krijgen de matchende facturen direct na het inlezen van de bankmutaties de status "Betaald".
Je kunt een match van de BankRobot herkennen doordat de mutatie blauw gelabeld is, genaamd BankRobot.

Blauw_label.PNG

Handmatig een Informer BankRobot boeking aanmaken

Standaard werkt de BankRobot enkel op basis van facturen. Hoort er bij een bankmutatie geen factuur zal de BankRobot de mutatie niet automatisch boeken.

Toch kan het zijn dat je bepaalde bankmutaties hebt die geregeld terugkeren. Denk bijvoorbeeld aan het uitkeren van salaris. Het uitkeren van salaris komt elke maand voor waardoor de boeking ook elke maand hetzelfde is. Voor zo'n mutatie kan een BankRobot boeking worden aangemaakt. Zo kunnen mutaties die geen factuur bevatten toch automatisch worden geboekt.

Om een BankRobot boeking aan te maken ga je links in het menu via Instellingen naar BankRobot.

In het scherm dat volgt kun je de boeking van de BankRobot aanmaken.

BankRobot.PNG

1. Geef een omschrijving op voor deze conditie:

Hier vul je een korte omschrijving in zodat je de verschillende BankRobot boekingen uit elkaar kunt houden.

2. Geef aan om welke bankrekening het gaat:

Hier kun je een keuze maken tussen de aangemaakte bankrekeningen. Je kunt een automatische boeking instellen voor alle rekeningen of voor één bepaalde rekening.

3. Als de bijschrijving/afschrijving aan alle/een van de onderstaande condities voldoet:

Hier selecteer je als eerst of het om een afschrijving of een bijschrijving gaat. Daarna geef je op of de af of bijschrijving aan alle of een van de onderstaande condities moet voldoen voor automatische herkenning.

Je kunt kiezen uit de volgende condities:
- Omschrijving: Dit is de omschrijving die op het af of bijschrift staat. Dit is alleen aan te raden als de omschrijving altijd hetzelfde is of dezelfde reeks bevat.
- Tegenrekening: Tegenrekening is het IBAN nummer van de tegenpartij.
- Bedrag: Hier kun je een bedrag van de mutatie invullen.

Bij 'Selecteer een vergelijking' kun je bij Omschrijving en Tegenrekening kiezen uit:
- Gelijk aan: Weet je de precieze omschrijving of tegenrekening, dan kies je deze mogelijkheid.
- Bevat: Weet je niet de volledige omschrijving of tegenrekening, dan kun je deze mogelijkheid kiezen om een deel van de omschrijving of tegenrekening te gebruiken.
- Bevat niet: Weet je niet de volledige omschrijving of tegenrekening, dan kun je deze mogelijkheid kiezen om een deel van de omschrijving of tegenrekening te gebruiken.

Voor de conditie Bedrag kun je bij 'Selecteer een vergelijking' kiezen uit:
- Gelijk aan: Is het bedrag altijd gelijk, selecteer je Gelijk aan.
- Groter dan: Is het bedrag altijd groter dan X, selecteer je Groter dan.
- Groter dan of gelijk aan: Is het bedrag altijd groter dan of gelijk aan X, selecteer je Groter dan of gelijk aan.
- Kleiner dan: Is het bedrag altijd kleiner dan X, selecteer je Kleiner dan.
- Kleiner dan of gelijk aan: Is het bedrag altijd kleiner dan of gelijk aan X, selecteer je Kleiner dan of gelijk aan.

In het veld 'Waarde' vul je de waarde in die je wilt gebruiken. Dus een deel van de omschrijving, het bedrag of het IBAN nummer of rekeninghouder. Uiteraard kun je meerdere condities opgeven.

4. Selecteer een relatie waarop de mutaties geboekt moeten worden:

Dit is geen verplicht veld. Als je de mutatie aan een relatie wilt koppelen, kun je de relatie selecteren.

5. Geef de waardes op waarmee de boeking moet worden opgebouwd:

Standaard zal hier worden uitgegaan van een uitgangsbedrag. Is het bedrag niet altijd gelijk, dan kun je het best kiezen voor uitgangspercentage.
Je selecteert een categorie, percentage of bedrag, en btw percentage. Ook kun je de regel een Omschrijving meegeven. Doe je dat niet, zal de omschrijving van de bankmutatie worden overgenomen.

Wil je een boeking verdelen over meerdere regels is dat geen probleem. Via Nieuwe regel kun je extra regels toevoegen om de BankRobot boeking uit te breiden.
Verdeel je de BankRobot boeking over meerdere regels en ga je uit van een uitgangspercentage, zorg dan dat het totaal percentage van de regels samen 100% is.

Voorbeeld mutatie:

KPN_mutatie.PNG

Voor bovenstaande mutatie is, voor het uploaden van de mutatie, in onderstaande afbeelding een BankRobot boeking aanmaakt.

BankRobot_aangemaakt.PNG

Omdat het bedrag niet altijd gelijk is, is er gekozen voor een Uitgangspercentage.

BankRobot controle

Nadat de bankmutaties zijn ingelezen heeft de BankRobot, door de zojuist aangemaakte boeking, een match kunnen maken met een afschrift van de KPN.

Bankmutatie_verwerkt_door_BankRobot.PNG

Bij openen van de bankmutatie is te zien dat de boeking is gemaakt zoals opgegeven tijdens het aanmaken van de BankRobot boeking.

Bankmutatie_geboekt.PNG
Was dit een antwoord op uw vraag?