Het verwijderen van inkoopfacturen is zo makkelijk mogelijk gemaakt. Inkoopfacturen zijn te verwijderen zolang er geen (deel)betaling aan gekoppeld zit. Is dat wel het geval, moet deze betaling eerst ontkoppelt worden.

Als er geen betaling aan de factuur hangt, dan kan de factuur worden aangevinkt en vervolgens via 'Selecteer actie' kan er worden gekozen worden voor 'Verwijder'.

Was dit een antwoord op uw vraag?