Alle collecties
Beveiliging
Beveiligingscentrum
Wat is het beveiligingscentrum en wat kan ik er mee?
Wat is het beveiligingscentrum en wat kan ik er mee?
Ryan Voerman avatar
Geschreven door Ryan Voerman
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het beveiligingscentrum van Informer geeft je inzicht in de beveiligingsinstellingen van de gebruikers binnen jouw account.

Beveiligingsinstellingen

Tweefactorauthenticatie

Als beheerder van het account kun je de gebruikers verplichten om tweefactor authenticatie te activeren. Zo komt er een extra beveiligingslaag over het inlogproces en moet men naast de 3 gebruikelijke velden ook een authenticatie code invoeren.

Ip adres beveiliging

Als beheerder van het account kun je ook een nieuw ip adres standaard blokkeren. Zo moet iedere gebruiker, die voor de eerste keer inlogt vanaf een nieuw ip adres, het ip adres eerst valideren voordat men kan inloggen.

Op die manier voorkom je dat men zomaar vanaf iedere locatie kan inloggen.

Algemene werking beveiligingscentrum

Het beveiligingscentrum geeft je tevens inzicht in de volgende gegevens:

 • Naam: welke gebruikers zijn toegevoegd;

 • Type: welke type gebruiker het is;

  • Medewerker

  • Beheerder

  • Accountant

 • Laatste inlog: laatste inlog van de gebruiker;

 • E-mail: geregistreerd mailadres van de gebruiker;

 • Tweefactor: heeft de gebruiker tweefactor authenticatie ingesteld?;

 • Passkey: heeft de gebruiker Passkey ingesteld?;

 • Blokkeer IP: moet de gebruiker een nieuw ip adres eerst valideren voor inloggen?;

 • E-mail controle: komt het geregistreerde mailadres van de gebruiker voor in een datalek?

Let op: de datalek controle wordt uitgevoerd door "Have I been pwnd".

Voor meer informatie over de uitgevoerde controles kun je terecht op de website Have I been pwnd


Toegang voor de Informer helpdesk

Het beveiligingscentrum biedt je tevens de mogelijkheid om de helpdesk van Informer toestemming te geven voor toegang tot jouw administratie. Bij problemen kan de helpdesk op die manier, samen met jou, op zoek naar een oplossing.

Je kunt hier toestemming geven, maar ook te allen tijde weer zelf de toegang intrekken.

Na één maand actief, vervalt de toestemming automatisch.

Deze functionaliteit wordt nog eens uitgebreid behandeld in het help item 'Hoe geef ik toestemming voor toegang tot mijn account aan de helpdesk?'

Was dit een antwoord op uw vraag?