Alle collecties
Facturen
Factureren
Hoe maak ik een notitie op een factuur?
Hoe maak ik een notitie op een factuur?
Ryan Voerman avatar
Geschreven door Ryan Voerman
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het is goed mogelijk dat je aan een factuurregel extra informatie wilt toevoegen, zoals een bepaalde voorwaarde die alleen op de factuurregel erboven van toepassing is. Om die reden is een factuurregel ook als informatieregel te gebruiken.

Verschillende soorten notities

Voor het toevoegen van een lege factuurregel bestaan 2 mogelijkheden.

  • Een informatieregel waarbij het aantal en bedrag wel worden getoond.

  • Een informatieregel waarbij het aantal en bedrag niet worden getoond.

Informatieregel met aantal en bedrag

Om op de factuur, offerte of order een notitie te maken waarbij aantal en bedrag wel worden getoond, voeg je simpelweg een nieuwe regel toe aan het document door op "Nieuwe regel" te klikken.

Standaard staat zowel het aantal als de prijs op 0.00 ingesteld. In het geval van een informatieregel met aantal en bedrag kun je dit gewoon zo laten staan. Door nu in de omschrijving de informatie te noteren, maak je een informatieregel met een aantal en bedrag.

Informatieregel zonder aantal en bedrag

Om op de factuur, offerte of order een informatieregel te maken waarbij aantal en bedrag niet worden getoond, voeg je simpelweg een nieuwe regel toe aan het document door op "Nieuwe informatieregel" te klikken.

Er zal in dat geval een nieuwe regel worden toegevoegd met alleen ruimte voor een omschrijving.

De zojuist toegevoegde factuurregel is nu een informatieregel geworden.

Weergave informatieregels op de pdf

De twee verschillende opties voor een informatieregel komen als volgt op de pdf. Zoals je kunt zien is de regel met aantal 0 en prijs 0 als zodanig zichtbaar, maar is de informatieregel daadwerkelijk een 'echte' informatieregel zonder verdere gegevens behalve de ingevulde omschrijving.

Was dit een antwoord op uw vraag?