Alle collecties
Importeren
Hoe importeer ik memoriaalboekingen?
Hoe importeer ik memoriaalboekingen?
Ryan Voerman avatar
Geschreven door Ryan Voerman
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Import memoriaalboekingen

Opmaak importbestand

Wanneer geopend in een teksteditor programma (bijv. Kladblok) komt het bestand er als volgt uit:

Veldomschrijving

Soort veld

Aantal posities

Vulling

Boekstuknummer

nummeriek

9 pos

optioneel

Boekstukomschrijving

alphanummeriek

30 pos

optioneel

Boekstukdatum

datum

jjjjmmdd

verplicht

Dagboeknummer

nummeriek

1-99

verplicht

Grootboeknummer

nummeriek

7 pos

verplicht

Regelomschrijving

alphanummeriek

30 pos

optioneel

Bedrag

nummeriek

2 dec

verplicht

Uitleg regels

Indien bij de vulling ‘Optioneel’ wordt vermeld, dan is de vulling niet verplicht. Is een veld niet gevuld, dan moet er toch een TAB worden mee geïmporteerd.

Bevat een memoriaalboeking meerdere regels, kunnen de laatste 3 velden (Grootboeknummer, Regelomschrijving en bedrag) worden herhaald tot de memoriaalboeking compleet is.
Opslaan als tab gescheiden bestand is cruciaal.

Indien bij de vulling ‘Optioneel’ wordt vermeld, dan is de vulling niet verplicht. Is een veld niet gevuld, dan moet er toch een TAB worden mee geïmporteerd.

Bevat een memoriaalboeking meerdere regels, kunnen de laatste 3 velden (Grootboeknummer, Regelomschrijving en bedrag) worden herhaald tot de memoriaalboeking compleet is.
Opslaan als tekst bestand; tab gescheiden is cruciaal.

Voorbeeld memoriaalboeking


Om een beeld te krijgen hoe zo'n bestand er nu precies uit komt te zien staat hieronder een voorbeeld van één te importeren regel.

Als voorbeeld nemen we een boeking t.b.v. ‘Afschrijving eerste kwartaal’ met een totaal van €1.000,00,- waarvan €950,- huur en €50,- overige kantoorkosten:

Veldomschrijving

Exportfile

Boekstuknummer

174000001

Boekstukomschrijving

Afschrijving eerste kwartaal<tab>

Boekstukdatum

20170101<tab>

Dagboeknummer

40<tab>

Grootboeknummer

4831<tab>

Regelomschrijving

Eerste kwartaal<tab>

Bedrag

1000<tab>

Grootboeknummer

4110<tab>

Regelomschrijving

Huur<tab>

Bedrag

-950<tab>

Grootboeknummer

4390<tab>

Regelomschrijving

Overige kantoorkosten<tab>

Bedrag

-50<tab>

Voorbeeld importbestand

Als een TAB wordt weergegevens als > en een harde return als ¶ zal de importregel er als volgt uitzien:

174000001>Afschrijving eerste kwartaal>20170101>40>4831>Eerste kwartaal>1000>4110>Huur>-950>4390>Overige kantoorkosten>-50¶

Te downloaden handleiding

De handleiding voor het importeren van memoriaalboekingen is te bekijken via de onderstaande knop. Mocht je vragen hebben over het importeren kun je contact opnemen met de helpdesk.

Het importeren van de uiteindelijke memoriaalboekingen kun je doen via Geavanceerd > Memoriaal.

Was dit een antwoord op uw vraag?