Wanneer geopend in een teksteditor programma (bijv. Kladblok) komt het bestand er als volgt uit:

Veldomschrijving

Soort veld

Aantal posities

Vulling

Boekstuknummer

nummeriek

9 pos

optioneel

Boekstukomschrijving

alphanummeriek

30 pos

optioneel

Boekstukdatum

datum

jjjjmmdd

verplicht

Dagboeknummer

nummeriek

1-99

verplicht

Grootboeknummer

nummeriek

7 pos

verplicht

Regelomschrijving

alphanummeriek

30 pos

optioneel

Bedrag

nummeriek

2 dec

verplicht

Indien bij de vulling ‘Optioneel’ wordt vermeld, dan is de vulling niet verplicht. Is een veld niet gevuld, dan moet er toch een TAB worden mee geïmporteerd.

Bevat een memoriaalboeking meerdere regels, kunnen de laatste 3 velden (Grootboeknummer, Regelomschrijving en bedrag) worden herhaald tot de memoriaalboeking compleet is.
Opslaan als tab gescheiden bestand is cruciaal.

Indien bij de vulling ‘Optioneel’ wordt vermeld, dan is de vulling niet verplicht. Is een veld niet gevuld, dan moet er toch een TAB worden mee geïmporteerd.

Bevat een memoriaalboeking meerdere regels, kunnen de laatste 3 velden (Grootboeknummer, Regelomschrijving en bedrag) worden herhaald tot de memoriaalboeking compleet is.
Opslaan als tekst bestand; tab gescheiden is cruciaal.

Voorbeeld import memoriaalboeking
Boeking t.b.v. ‘Afschrijving eerste kwartaal’. Totaal 1000,00 euro.

Veldomschrijving

Exportfile

Boekstuknummer

174000001

Boekstukomschrijving

Afschrijving eerste kwartaal<tab>

Boekstukdatum

20170101<tab>

Dagboeknummer

40<tab>

Grootboeknummer

4831<tab>

Regelomschrijving

Eerste kwartaal<tab>

Bedrag

1000<tab>

Grootboeknummer

4110<tab>

Regelomschrijving

Huur<tab>

Bedrag

-950<tab>

Grootboeknummer

4390<tab>

Regelomschrijving

Overige kantoorkosten<tab>

Bedrag

-50<tab>

Als een TAB wordt weergegevens als > en een harde return als ¶ zal de importregel er als volgt uitzien:

174000001>Afschrijving eerste kwartaal>20170101>40>4831>Eerste kwartaal>1000>4110>Huur>-950>4390>Overige kantoorkosten>-50¶

De handleiding voor het importeren van memoriaalboekingen kun je hier vinden en in de bijlage.

Mocht je vragen hebben over het importeren kun je contact opnemen met de helpdesk.

Was dit een antwoord op uw vraag?