Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesVaste activa
Hoe registreer ik een vaste activa?
Hoe registreer ik een vaste activa?
Ryan Voerman avatar
Geschreven door Ryan Voerman
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer je tastbare zaken met een kostprijs van €450,- of meer zoals computers of digitale camera's aanschaft, wat langer dan een jaar bruikbaar is, zal je deze moeten opvoeren als activa.

InformerOnline heeft het zo makkelijk mogelijk gemaakt om deze activa te registreren. Ga hiervoor naar Geavanceerd > Vaste activa. Let op: Je kunt hier alleen van gebruik maken wanneer je beschikt over een boekhoud abonnement.

Activa_registratie.PNG

Standaard heeft Informer al 7 activa groepen aangemaakt. Deze groepen hebben de functie dat, bij het selecteren van de activa groep, de Balans en Resultaat rekeningen automatisch worden ingevuld. Tevens is opgegeven in hoeveel jaren er afgeschreven dient te worden en de frequentie hiervan (maand of jaar).

Mocht er geen geschikte activa groep bij zitten, kan deze aangemaakt worden via Instellingen > Stamgegevens > Activa groepen.

In dit help item gaan we uit van een aankoop van een Apple MacBook Air t.w.v. €1400,-. Gekocht op 28-03-2020. De activa is echter begonnen op 01-04-2020. Een afschrijving van 5 jaar, per maand. Dat betekend dat er elke maand €23,33 afgeschreven dient te worden.

Groep___omschrijving.PNG

Waar nodig kan het veld "Serienummer" ingevuld worden, maar deze is niet verplicht dus mag leeg worden gelaten.

Zoals hierboven gemeld is de Macbook Air aangeschaft op 28-03-2020 maar is de afschrijving begonnen op 01-04-2020. Deze data wordt ingevuld in de daarvoor bedoelde velden.

Aanschaf___afschrijfdatum.PNG

Wanneer je al een lopende activa hebt, is er dus al een (groot) deel afgeschreven. Toch kun je ervoor kiezen om deze ook in Informer te laten afboeken. Hiervoor vul je het veld "afschrijven starten per" in. Als hier gekozen wordt voor 01-01-2021 zal de periode tussen 01-04-2020 en 01-01-2021 direct worden afgeboekt en zal vanaf 01-01-2021 de resterende maandelijkse afschrijving plaatsvinden.

De aanschafwaarde van de Macbook Air was €1400,-. Dit wordt ingevuld in kolom A: Aanschafwaarde. Mocht er sprake zijn van een restwaarde wordt dat bedrag van de totale afschrijving gehaald.

Aanschafwaarde.PNG

Wanneer er een al lopende activa wordt ingevoerd, kan het veld "Reeds afgeschreven" worden ingevuld. Bijvoorbeeld: Als de activa wordt opgevoerd vanaf 01-01-2021 zijn er al 9 maanden afgeschreven. Een totaalbedrag van €206,82 is dan al afgeschreven. Wanneer dat bedrag ingevuld is in C: Reeds afgeschreven zal de berekening in Informer kloppend blijven, namelijk de gewenste €23,33.

Afschrijven.PNG

Het laatste wat je opgeeft zijn de afschrijving in jaren inclusief de frequentie: maand of jaar.

Na opslaan bevat het afschrijfschema 60 maanden van €23,33. Als het schema klopt kan er gekozen worden voor de groene knop "Start afschrijfschema".

Let op: Controleer vóór je de activa start of het schema daadwerkelijk klopt onder het kopje Afschrijfschema.

Was dit een antwoord op uw vraag?