Er dient een X% van de cataloguswaarde geboekt te worden. Hoeveel bijtelling dat is, en dus geregistreerd dient te worden, is afhankelijk van het verbruik van de auto.

Allereerst dient er een nieuwe categorie "Bijtelling privé gebruik" aangemaakt te worden. Zie onderstaande afbeelding.

4002.PNG

Als de categorie is aangemaakt kan er een memoriaalboeking worden aangemaakt.

Memo_boeking.PNG

Let op: De bijtelling komt niet in de aangifte naar voren.

Was dit een antwoord op uw vraag?