Om te zorgen dat de BTW (1,5% of 2,7% van de catalogusprijs) voor het privégebruik van de auto juist en volledig in de administratie opgenomen is, moet het volgende gedaan worden:

Eenmalig moeten 4 grootboekrekeningen aangemaakt worden:

1518.PNG
2018.PNG
2048.PNG
2049.PNG

Jaarlijks moeten in het memoriaal de volgende boekingen gemaakt worden. Afgaande op een auto met een cataloguswaarde van €5.000,-:

2018 (Debet)
1518 (Credit)

Boeking_1.PNG

én
2049 (Debet)
2048 (Credit)

Boeking_2.PNG

Op de aangifte staan nu de grondslag en de af te dragen BTW ingevuld.

De tussenrekeningen zijn samen nul, en hebben dus verder geen effect voor het eigen vermogen etc.

Was dit een antwoord op uw vraag?