Wanneer een aangifte is gedaan, zal deze op status 'open' staan tussen de verstuurde aangiftes. Om deze op betaald te krijgen, dient de betaling gekoppeld te worden aan de BTW aangifte. Hoe je dat doet, zal hier worden uitgelegd.

Als de betaling aan de belastingdienst is gedaan, en je de bankmutaties upload, zal er een afschrift bij Bank/Kas staan van het bedrag van de aangifte.

Om de BTW aangifte te koppelen aan de betaling, klik je tijdens het verwerken van de banktransactie op het tabje 'BTW aangiftes'. Onder het tabje BTW aangiftes staan alle gedane (openstaande) BTW aangiftes.

Openstaande_aangiftes.PNG

Wanneer je hier de juiste BTW aangifte koppelt aan de betaling of ontvangst dan zal de status van deze aangifte aangepast worden van 'Open' naar 'Betaald'.

Let op: Vóór je dit kan gebruiken, dient onder Instellingen > Boekhouding de optie 'Categorie BTW afdrachten' ingevuld te zijn.

BTW_afdrachten.PNG
Was dit een antwoord op uw vraag?