Door de automatische koppeling met Nmbrs is het mogelijk om de loonjournaal posten te importeren naar InformerOnline. Wel dient de koppeling eerst actief te worden gemaakt.

Ga hiervoor in je Nmbrs account rechtsboven naar "Gebruiker profiel".

Gebruikersprofiel.JPG

In het volgend scherm kan de API geactiveerd worden. Nadat er is geklikt op 'API account activeren' zal er een gebruikersnaam en API sleutel worden getoond, wél dient er eerst opnieuw op API token geklikt te worden.

API_activeren.JPG
API_geactiveerd.JPG

Om de koppeling tussen Nmbrs en InformerOnline tot stand te brengen ga je in InformerOnline naar de App Store. Bij de app van Nmbrs kies je voor "Activeren".

App_store.PNG

In het veld wat vervolgens verschijnt, dient de gebruikersnaam en de API token ingevuld te worden.

Bij Domein vul je het domein van jouw Nmbrs account in. Voorbeeld: url = informer.nmbrs.nl, dan is Informer het domein.

Nadat deze zijn ingevuld, zullen de bedrijven (binnen het Nmbrs account) worden geladen en kan er één worden gekozen. Tevens kies je voor het dagboek waarin het journaal geïmporteerd gaat worden. Na deze 4 regels te hebben ingevuld kies je voor 'Activeren'.

Nmbrs_koppelen.PNG

Via dagboek Memoriaal kun je de loonjournaal posten importeren. Ga hiervoor naar Geavanceerd -> Memoriaal en kies voor "Nmbrs".

In het venster dat nu verschijnt kun je de loonjournaal post van een periode importeren.

De koppeling moet in alle gevallen toegang krijgen tot de api call 'Journals_GetByRunCompany_v2'.​

LET OP: Om de loonjournaalposten te importen moeten er een aantal categorieën (grootboekrekeningen) aanwezig zijn. Check eerst dit help item over deze categorieën voordat je het loonjournaal importeert.

Was dit een antwoord op uw vraag?