Alle collecties
Alles voor de btw aangifte
Hoe kan ik de KOR toepassen?
Hoe kan ik de KOR toepassen?
Ryan Voerman avatar
Geschreven door Ryan Voerman
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Let op: Sinds 2020 is er een vrijstellingsregeling. Dat is dus een andere KOR regeling dan (de oude) onderstaande regeling.

Moet je in een jaar minder dan € 1.883 BTW betalen? Dan kun je in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR).

Je kunt de kleineondernemersregeling aangeven op de BTW aangifte via Geavanceerd > Memoriaal Vervolgens klik je op Nieuw om een nieuwe memoriaalboeking te maken.

Volg nu onderstaande stappen:

  1. Bij Datum selecteer je de datum die hoort bij het aangiftetijdvak van de BTW aangifte. (Let op! Gebruik niet de datum van vandaag, deze valt vaak buiten het aangiftetijdvak waar je aangifte voor wilt doen).

  2. Geef bij Omschrijving aan dat het om de 'Kleineondernemersregeling' gaat.

  3. Selecteer bij Categorie de categorie 1580-Kleineondernemersregeling. *

  4. Vul in het vakje debet de hoeveelheid BTW die je eigenlijk moet betalen.

  5. Klik op Nieuwe regel

  6. Selecteer bij Categorie de categorie 9800-Kleineondernemersregeling. *

  7. Vul in het vakje credit nog een keer de hoeveelheid BTW die je eigenlijk moet betalen.

De boeking zou er nu zo uit moeten zien. Als dit klopt kun je op Opslaan klikken. Check altijd je BTW aangifte nog even om te kijken of het vakje 5D is ingevuld en het vakje 5G op 0 staat**.

KOR_boeking.PNG

*) Als je een administratie hebt van vóór juli 2017 kan het zo zijn dat de genoemde categorieën nog niet in de boekhouding aanwezig zijn. Deze moet je dan eerst toevoegen.

**)DISCLAIMER: Bovenstaande helpitem laat zien hoe je de KOR kunt verwerken in de boekhouding. Je bent als ondernemer altijd zelf verantwoordelijk voor het al dan niet mogen gebruiken van deze regeling. Check dit indien nodig bij een deskundige.

Was dit een antwoord op uw vraag?