Informer heeft een koppeling met 9 verschillende webshops via webwinkelfacturen.nl. Deze koppeling zorgt ervoor dat bestellingen vanuitde webshop automatisch worden doorgestuurd naar Informer.

Ieder uur worden bestellingen vanuit de webshop als concept factuur aangemaakt in Informer.
Vervolgens kun je de facturen binnen Informer zelf verzenden.

De volgende webshops zijn aangesloten bij de koppeling:

LET OP: Om de koppeling te kunnen gebruiken, heb je een actief account bij Informer, de webshop & Webwinkelfacturen.nl nodig.

Was dit een antwoord op uw vraag?